Velikost senzoru VS velikost objektivu

Co se stane, když velikost senzoru a objektivu neodpovídá?

Ideálním stavem, který můžeme každému plně doporučit, je, když velikost senzoru kamery (v palcích) odpovídá velikosti objektivu. Jinak dochází k problémům výrazně degradujícím kvalitu výsledného obrazu.

Pokud použijeme senzor menší, než je velikost objektivu, tak se zbytečně připravujeme o část viditelného obrazu. U telecentrického objektivu může velmi snadno dojít k situaci, kdy nebudeme schopni vidět celý inspektovaný objekt.

V případě, kdy je senzor větší, než je velikost objektivu, pak dochází k opačné situaci. Objekt sice vidíme celý, ale zároveň je jeho velikost v pixelech menší než při výše popsaném ideálním stavu. Další velkou nevýhodou je nevyužitá plocha senzoru – nedopadá na ni žádné světlo. Na obraze z kamery se to projeví černými místy v rozích obrazu (viz Obrázek 1).

endocentricky_vs_telecentricky

Obrázek 1 - Ukázka zorného pole pro jednotlivé velikosti senzorů při použití 1/2.5" objektivu