Výběr správného objektivu

Výběr správného objektivu

Výběr správného objektivu nemusí být nic jednoduchého, a tak
na následujících řádcích přinášíme návod, jak na to.

1.
Stanovení přesnosti měření

Nejprve si stanovte, s jakou přesností potřebujete daný předmět měřit. U telecentrických objektivů (více o nich ZDE) stačí zvolit soustavu s rozlišením odpovídajícím Vašim představám přesnosti. U běžných objektivů volíme většinou hodnotu 2 pixely nad požadovanou přesností (např. pokud mám měřit s přesností 0.05mm, tak u telecentrického objektivu stačí, aby pixel kamery odpovídal této hodnotě, u běžných objektivů by měl odpovídat hodnotě 0.025mm).

2.
Stanovení zorného pole, které potřebuji kamerou vidět

Při počítání zorného pole vezměte v potaz nejen rozměry kontrolovaného předmětu, ale i určitý výsek okolí, který umožní kompenzovat chyby v přesnosti nájezdu předmětu před kameru (typicky 1-2 mm z každé strany).

3.
Zjištění hloubky ostrosti

Dále je zapotřebí zjistit, jakou hloubku ostrosti potřebujeme. Určíme to pomocí údaje, jak je inspektovaný předmět hluboký ve směru osy od kamery. Více o tom, proč je toto potřeba vědět, se dozvíte v článku „Telecelentrický objektiv - přednosti a charakteristiky“.

4.
Výběr kamery

Podstatný údaj, který nás u kamery zajímá, je velikost senzoru. Určuje, jaké objektivy můžeme pro kameru zvolit (viz článek „Co se stane, když velikost senzoru a objektivu neodpovídá?“). Dále nás zajímá rozlišení. Vyšší rozlišení umožní interpretovat celkové zorné pole pomocí více pixelů. Obecně platí, že u aplikací využívajících telecentrické objektivy lze deklarovat až 2-3x vyšší přesnost, než vychází z poměru [mm zorného pole] na [pixel]. Tento údaj spočítáme poměrem [výsledné zorné pole v ose X]/[počet pixelů v ose X].

U pohybujících se předmětů dejte pozor na způsob snímání obrazu – zde by kamera vždy měla být vybavena global shutterem.

5.
Výběr správného objektivu

Je zapotřebí vybrat objektivy, které svým zvětšením umožní pro vybraný čip kamery snímat celé požadované zorné pole (lze použít naši kalkulačku). Z výsledného seznamu objektivů pak vyberte takové, které mají dostatečnou hloubku ostrosti pro příslušný předmět.

V případě, že nenajdete za pomoci naší kalkulačky v prvním kroku přesně takový model, který potřebujete, hledejte alespoň model s potřebnou hloubkou ostrosti. Takový model pak ovšem může mít větší zorné pole, než skutečně potřebujete. To má negativní dopad na přesnost měření (rozměr, který je snímán jedním pixelem kamery), proto musíte ověřit, že nepřekračujete limity požadované přesnosti.

Pomocníci při výběru správného objektivu
Nepomohly Vám dostupné informace?